AVIA FLUID HLPD 46

Olej hydrauliczny o zdolnościach detergencyjno-dyspersujących, nie zawierajace cynku na bazie olejów mineralnych. AVIA FLUID HLPD chroni skutecznie przed sklejaniem i odkładaniem w systemach hydraulicznych. Zatrzymuje w zawieszeniu produkty powodujące starzenie się oleju oraz ciała obce, które przedostały się do układu. AVIA FLUID HLPD emulguje do pewnych granic z wodą i ze zmieszanymi z wodą środkami chłodząco-smarującymi bez istotnego zmniejszenia znakomitych właściwości w zakresie ochrony smarowania i ochrony przed korozją. Dodatki wiążące skutecznie poprawiają właściwości ślizgowe i uniemożliwiają wystąpienie zjawiska stick-slip, również przy niekorzystnych warunkach eksploatacyjnych. AVIA FLUID HLPD przekracza znacznie wymagania stawiane olejom hydraulicznym HLP według normy DIN 51524 Część 2.

Zastosowanie

Olej hydrauliczny typu HLPD o uniwersalnym zastosowaniu. AVIA FLUID HLPD nadaje się w szczególności do agregatów hydraulicznych maszyn budowlanych i innych zastosowań mobilnych. Inne możliwości zastosowania to urządzenia hydrauliczne obrabiarek z dołączoną prowadnicą ślizgową oraz jako olej smarowy do konserwacji zespołów sprężarkowych.

Przechowywanie i transport

Olej AVIA FLUID HLPD należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych. Olej może być przewożony środkami transportu kolejowego i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza zagrożeń.