AVIA FLUID HVI 15

Wielozakresowy olej hydrauliczny na bazie olejów mineralnych, posiadający stabillność na ścinanie. AVIA FLUID HVI charakteryzuje się wyjątkowo korzystnym stosunkiem temperatury i lepkości (wyrażony wysokim indeksem lepkości) i w odniesieniu do zastosowania uzależnionego od temperatury posiada właściwości określone przez kilka klas lepkości typowych olejów hydraulicznych HLP. AVIA FLUID HVI wykazuje dużą stabilność termiczną i oksydacyjną, dzięki czemu wydłuża się żywotność oleju. AVIA FLUID HVI cechuje dobra filtrowalność. Zapobiega blokadom filtra. Dodatki o wysokiej skuteczności dbają o znakomitą ochronę przed korozją i zużyciem. AVIA FLUID HVI przekracza wymagania stawiane olejom hydraulicznym HVLP według normy DIN 51524 Część 3.

Zastosowanie

Uniwersalny olej hydrauliczny typu HVLP o szerokim zastosowaniu. AVIA FLUID HVI nadaje się w szczególności do stacjonarnych i mobilnych urządzeń hydraulicznych, które są narażone na duże wahania temperatury. Olej AVIA FLUID HVI może być stosowany wszędzie tam, gdzie wymagany jest olej hydrauliczny HVLP lub HLP.

Przechowywanie i transport

Olej AVIA FLUID HVI należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych. Olej może być przewożony środkami transportu kolejowego i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza zagrożeń.