Avialith 000 EP

Avialith 000 EP

Opis, zastosowanie i specyfikacje

Smar półpłynny do stosowania w centralnych układach smarowania w pojazdach ciężarowych. Innym zastosowaniem są centralne układy smarowania pracujące na wolnym powietrzu, posiadające długie odcinki przewodów smarowych .

Klasyfikacja DIN 51 502

GP00/000K-50