Avialith 1 EP

Avialith 1 EP

Opis, zastosowanie i specyfikacje

Wielofunkcyjny smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych w motoryzacji oraz skojarzeń trących w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych, w których wymagane jest stosowanie środka smarowego o wysokich właściwościach EP.

Klasyfikacja DIN 51 502

KP1K-30