Avialith 2

Avialith 2

Opis, zastosowanie i specyfikacje

Wielofunkcyjny smar ogólnego stosowania przeznaczony do smarowania skojarzeń trących eksploatowanych w typowych warunkach pracy. Może być używany do większości rodzajów łożysk oraz przegubów pracujących przy normalnym obciążeniu, stosowanych w pojazdach mechanicznych i w przemyśle.

Klasyfikacja DIN 51 502

K2K-30