Avialith 2 F

Avialith 2 F

Opis, zastosowanie i specyfikacje

Wielozadaniowy smar przeznaczony do smarowania wysoko obciążonych łożysk ślizgowych oraz przekładni w motoryzacji i przemyśle, gdzie wymagane jest stosowanie środka smarowego o wysokich właściwościach EP. Smar zawiera dwusiarczek molibdenu, który zwiększa własności przeciwzużyciowe w warunkach smarowania granicznego, w szczególności gdy skojarzenie trące jest narażone na drgania i ślizganie.

Klasyfikacja DIN 51 502

KPF2K-30