Bentos EP 23

Bentos EP 23

Opis, zastosowanie i specyfikacje

Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych skojarzeń trących, przy wysokich, szczególnie udarowych obciążeniach oraz w zakresie górnej temperatury stosowalności. Nie zaleca się stosowania do łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz małym luzie poprzecznym. Jest odporny na działanie wody.