Avialith White

Avialith White

Opis, zastosowanie i specyfikacje

Avialith White to biały smar ogólnego stosowania przeznaczony do smarowania skojarzeń trących eksploatowanych w typowych warunkach pracy. Może być używany do zmniejszenia tarcia i konserwacji do zastosowań w gospodarstwie domowym. Zabezpiecza elementy przed korozją i jest odporny na wodę.

Klasyfikacja DIN 51 502

K2K30